Nuôi tôm quan trọng nhất là nhiệt độ, nhiệt độ hoàn hảo cho tôm

Xuất phát từ tình hình thực tế nêu trên, được sự chấp thuận của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, trung tâm Khuyến nông Kiên Giang đã xây dựng kế hoạch và đơn vị thực hành mô hình “nuôi tôm càng xanh xen canh với trồng lúa” sau vụ nuôi tôm sú luân canh có trồng lúa. Mô hình được thực hành với mục đích thay thế những loài thủy sản nước lợ (tôm sú, cua biển) nuôi xen trong ruộng lúa bằng đối tượng tôm càng xanh vừa sở hữu giá trị kinh tế, vừa có kĩ năng thích ứng và phát triển rẻ trong môi trường nước ngọt, hạn chế được những ăn hại cho vụ canh tác lúa.Qua đó giúp cải thiện thu nhập cho nông hộ trên cùng 1 đơn vị canh tác, giảm thiểu 1 số mầm bệnh so mang nuôi thủy sản nước chè hai liên tiếp trong ruộng,… Mô hình đã được thực hành sở hữu quy mô 3 điểm (01 ha/điểm) ở 3 hộ dân cày thuộc huyện U Minh Thượng. Sau hơn 5 tháng ương và nuôi tôm, kết hợp sở hữu gieo sạ và để mắt vụ lúa, đến nay mô hình đã đạt được hiệu quả khả quan khăng khăng.

Xem thêm: mô hình nuôi tôm

Bắt tay thực hiện, ông Đại phân chia lại diện tích ao nuôi tôm của gia đình. Trước đây, lúc nuôi theo mô hình truyền thống bằng ao đất, toàn bộ diện tích 4 ha mặt nước của gia đình đều được Dùng khiến cho ao nuôi. bên cạnh đó, với mô hình nuôi tôm khoa học cao, ông Đại chỉ uống 1 nửa diện tích khiến cho ao nuôi, nửa diện tích còn lại ông Dùng khiến cho ao ương. song song, với 2 ao nuôi, ông Đại đều Sử dụng bạt nylon lót đáy và lưới lan che phía trên ko gian ao nuôi.

“Nuôi tôm quan trọng nhất là nhiệt độ, nhiệt độ hoàn hảo cho tôm sản xuất là từ khoảng 280C đến 320C. Việc Sử dụng lưới che làm cho giảm sút nhiệt độ đại dương nuôi do lưới đã hấp thụ bớt 1 phần nhiệt buộc phải nhiệt độ đại dương nuôi luôn được bảo đảm ở mức xuất sắc cho tôm tạo ra. ngoại giả, nhờ lưới che phải cũng hạn chế được ánh nắng trực tiếp chiếu xuống đại dương, tránh được sự phát triển của các dòng tảo tương tác tới hiện tượng sinh trưởng của con tôm”, ông Đại san sớt về tiện lợi của khoa học nuôi tôm mới.

Nhận xét