Bài đăng

Nuôi tôm quan trọng nhất là nhiệt độ, nhiệt độ hoàn hảo cho tôm

Mô hình nuôi tôm trong ruộng lúa sẽ tạo điều kiện cho các hộ dân

Quạt lá chạy bằng mô tơ điện 3 pha thường cung ứng ôxy rẻ hơn

Trên thị trường sở hữu hầu hết cái thức ăn công nghiệp